#94-Cp Nhật Tình hình của Celo, Celo tăng trưởng nhẹ khi BTC i ngang

0

#94-Cập Nhật Tình hình của Celo, Celo tăng trưởng nhẹ khi BTC đi ngang
ng Ký Sàn Binance c giảm 20% phí giao dịch

Tham gia làm hội viên của kênh này ể ược hưởng ặc quyền: #94-cập nhật tình hình của celo, celo t qua qua quon tăng trưởng khi iều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trong của khung thời gian lớn #celo #coin_nền_tảng_celo #crypto ============================ ===================================== Xin chào các bạn! ây là kênh thông tin nhằm mục ích chia sẻ kiến ​​thức về đầu tư tiền kỹ thuật số như Bitcoin và một số alcoin khác. Kenh được Tao ra DJE giúp Cong Đồng CO Cai nhìn Rong Lon Sayang về Thị Trường Nham giúp CAC nhà Djau Tư Tranh được CAC Rui ro không Đăng CO khi tham gia VAO Thị Trường Djau Tư Tien Djien Tu Như Bitcoin, Ethereum và Một Số Đồng tiền alcoin khác. ây là kênh thông tin phận tích thị trường chứ không phải là lời khuyên u tư. Xem thêm video hay tại:

Informasi Lebih Lanjut ================================================== ==== ng ký kênh tại:


Source